JYCKE-TRYCK AB

BOKFÖRLAG, HUNDTRÄNING, KURSER


  • Jycke-Tryck står för en varm ideologi. Man ska vara vän med sin hund, ha en samarbetsrelation och ingen kamprelation i det man gör.

  • Jycke-Tryck ger råd grundade på kunskap om inlärningspsykologi, stress och hundens etologi.

  • Jycke-Tryck står för att vara flexibel och ge flera alternativ. Alla, både hundar och hundägare, är unika individer, för bästa resultat ska man kunna välja mest lämplig metod.

  • Jycke-Tryck vill ge hundägaren kunskap om varför, så att man kan fungera självständigt och tänka själv. Det handlar både om alternativa metoder, om hur hunden fungerar och varför vi rekommenderar att man gör vissa saker.

  • Jycke-Trycks och Marie Hanssons kurser är kända för att entusiasmera och ge massor av kunskap.

  • Jycke-Trycks böcker är berömda för att ha lättläst text, enkelt språk och lättbegripliga övningar.